Högtrycksfintvattendimman kan kontrollera eld, undertrycka eld och släcka eld under de tre effekterna av kylning, kvävning och isoleringsstrålning. Det är den mest effektiva tekniken för att ersätta traditionell vattenspray, mellan- och lågtrycksvattendimma, gas, aerosol, torrt pulver, skum och andra släckmedel.